Ervaringen van confidenten

 

M te Z

Beste mensen van bevrijdingspastoraat Zwolle, bedankt voor alles wat jullie betekend hebben voor mij (en daardoor ook voor mijn gezin). Mede door jullie inzet, tijd, koffie/thee met lekkers, open huis, geduld, liefde, gebed en goed onderwijs ben ik in mijn denken veranderd. Ik heb geloof en hoop gekregen.

Ik was somber en depressief en dacht religieus, maar ik ben gaan denken als een kind van de allerhoogste Heer en Koning! Ik ben naar mezelf gaan kijken als een geliefd kind, in wie Hij zijn welbehagen (plezier) heeft. Met dezelfde liefde mag ik ook naar anderen kijken. Er is veel te leren maar ik ben geen slaaf meer van mijn oude leven en elk spoor van mijn oude leven mag ik afleggen! Jezus is mijn persoonlijke redder, Hij moet meer worden en ik steeds minder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R. te Z.

Voordat ik naar bevrijdingspastoraat kwam geloofde ik dat voor God alles mogelijk is. Ik zag God als mijn Vader, hoewel ik maar niet kon geloven dat Hij ook voor mij alles kon doen.

Ik zocht contact met bevrijdingspastoraat omdat ik al meerdere stappen had gezet in het loskomen van pornografie, waaronder gesprekken met een voorganger en een mentor. Ik wilde ook de geestelijke kant hiervan onderzoeken.

De cursus was heel goed voor mij. Geeft veel inzicht in wat Gods droom is, hoe satan werkt en welke mogelijke banden je allemaal hebt met mensen en wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Ik heb de gesprekken soms moeilijk gevonden, omdat er vragen gesteld werden waar ik het antwoord niet altijd van wist (over mezelf). Het voelde wel elke keer als een stapje dichter bij mijn doel; vrijkomen van pornografie en weten wie ik ben in Christus. Ik moest in het begin wat wennen aan de gesprekken, maar gaandeweg ontstond er meer een band met mijn gespreksleider. Ik mocht volkomen eerlijk zijn en voelde me vrij om alles ter sprake te brengen, want ik voelde geen veroordeling.

Sinds het pastoraat gaat het goed met me, ik heb ontdekt dat ik geen slachtoffer ben van pornografie, ik weet wie ik ben in Christus en daarmee weet ik dat ik overwinnaar ben. Ik weet dat ik niet onderworpen ben aan de zonde, maar een keuze heb. Ik weet dat als ik wel weer struikel, dat ik weer mag opstaan en achter Jezus aan kan gaan. Dat mag met vallen en opstaan. Ik ben nog dankbaarder voor wat Jezus heeft gedaan door aan het kruis te sterven. Ik zie nu in wat voor verschil dat maakt. Ik zag Jezus vaak meer als een vriend en door dit proces zie ik hem meer als mijn Heer en Meester die ik wil dienen.

Ik gun het iedereen om dit proces in te stappen, omdat het vernieuwing in je denken geeft en waarheden over Jezus leert/verstevigt en ik mocht leren om dingen achter me te laten, door (anderen) te vergeven en regie te nemen over de gebrokenheid die ik als mens heb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 F. te A.

Ik ben al jaren bekeerd. Ik dacht dat ik echt van God hield en Hem diende met heel mijn hart. Nu weet ik beter. Liefde heeft taal en een stem die overal merkbaar is. Aan liefde zijn daden gekoppeld die resultaten opleveren; soms direct en soms later. Gelukkig weet ik nu beter. Ik ben een ‘work in progress’ en ik zal tot mijn bestemming komen. Gods doel voor mij zal volledig gemanifesteerd worden in mijn leven. Dit is mede te danken aan die studies die jij hebt gegeven en de gesprekken met jou. Dank je wel voor die studiematerialen. Hierdoor heb ik meer geleerd en meer inzicht gekregen over onderstaande onderwerpen:

  • Kan een christen gebonden zijn?
  • Wie is Jezus voor jou?
  • Inzicht in de geestelijke wereld
  • 'De droom van God’
  • Wie je bent in Christus
  • Tussen Graf en Wederkomst
  •  Autoriteit nemen
  • Het evangelie van het Koninkrijk.

 Door mijn deelname aan bevrijdingspastoraat kwam ik er achter dat ik soms de leugens van satan heb geloofd, zeker met betrekking tot zonden die ik reeds beleden had. Ook heb ik nu duidelijk geleerd dat ik God niet kan teleurstellen.

Ik kom uit een moslimfamilie en door de gesprekken ben ik mij bewuster geworden van deze bagage en de gebondenheden die daarmee gepaard gaan. Ik vind het heel mooi dat er meteen ook een mogelijkheid is geboden om deze zonden te belijden en ervan bewust te worden wie Jezus werkelijk is en wat God over mij zegt en hoe Hij over mij denkt. Ik ben zeker een rijker geestelijk mens geworden, dan toen ik kwam; en niet alleen geestelijk maar ook praktisch en het relevant zijn voor mijn sociale omgeving.

 Ik ben bewuster, gevoeliger geworden voor (verscholen) zonden en geestelijke zaken en ik weet nu beter hoe ik die moet belijden en ermee afrekenen. Ik heb geleerd de Liefde van God te ontvangen, te accepteren, te omarmen en door te geven, overal waar ik kom.

Ik heb geleerd om mijn zegeningen beter te analyseren en dankbaar ervoor te zijn. Dankbaar te zijn voor de goede dingen die ik van mijn ouders heb gekregen, ondanks dat zij nog niet bekeerd zijn. Ook heb ik geleerd om mij beter en meer in te zetten, om een zegen te zijn voor de mensen in mijn omgeving, zowel zakelijk als privé.

Dank je wel voor de bevrijdingssessies. Hierdoor heb ik geleerd en tools gekregen, om iedere zonde meteen te belijden en zeker te weten dat Jezus mij vergeeft en dat Hij er niet meer aan denkt. Hierdoor geloof ik de leugens van satan met betrekking tot mijn zonden niet meer.

__________________________________________________________________________________________________________________

P, te A.

Aan het begin van dit jaar had ik 30 dagen gevast en God om geestelijke doorbraken gevraagd. Ik had enkele maanden voor mijn periode van vasten mijn gemeente verlaten en het voelde alsof ik midden in een wervelstorm terecht was gekomen. Ik merkte dat ik op verschillende vlakken, in mijn geestelijke wandel, te maken had met terugkerende patronen. Het gevoel dat ik steeds weer onder een bepaald juk gebukt ging. Al enige jaren bezocht ik de bevrijdingsconferenties van VrijZijn en elke keer weer mocht ik genieten van wat God door mijzelf en de overige aanwezigen heen deed. Echter had ik nog niet eerder gehoord van aan huis bevrijdingspastoraat geallieerd met Vrij Zijn. Ik werd door een goede vriend geadviseerd om contact te leggen met de leiders van het voor mij dichtstbijzijnde ’bevrijdingshuis’. Ik heb het advies in gebed gebracht en ik kwam terecht bij BevrijdingspastoraatZwolle.nl

Ik maakte per e-mail contact en al gauw kon ik voor een intake op gesprek komen. Ik vond het ontzettend spannend en was ook wel benieuwd naar wie mij zouden begeleiden en hoe het bevrijdingstraject eruit zou komen te zien. Na het intakegesprek had ik al snel het gevoel dat ik de komende periode graag met het echtpaar het traject wilde doorlopen. Het echtpaar stelde mij vanaf het begin al op mijn gemak. De eerste paar sessies m.b.v. de questionnaire waren best wel pittig en emotioneel zwaar, omdat ik steeds geconfronteerd werd met voor mij het onrecht dat mij in het verleden was aangedaan en de wijze waarop ik met dit onrecht ben omgegaan. Gedurende het traject ben ik er steeds weer achter gekomen dat afwijzing een grote rol speelde in mijn leven en dat ik mij vanuit die afwijzing steeds weer een rol aan mat om door diverse pittige en emotioneel zware situaties heen te komen. Daarnaast was er één specifiek moment waarop ik tijdens het beantwoorden van de vragen uit de questionnaire weer terugging naar een moment dat ik een trauma had meegemaakt. Een trauma waar ik maar met twee mensen in mijn gehele leven over gesproken had. Het moment dat ik sprak over de situatie en de gebeden bad behorende bij het onderdeel van de questionnaire, was het net of mijn jonge ik en mijn volwassen ik weer één werden. Vanuit daar is mijn identiteit als persoon, maar ook in Christus, gedurende elke sessie hersteld. Vanaf dat moment merkte ik ook een duidelijke groei in mijn identiteit in Christus en omringde mij het gevoel “dat ik weer de gehele wereld aan kon”.

Ik heb gedurende het traject genoten van de oprechte begeleiding die bestond uit oprechte belangstelling in hoe het met mij op dat moment ging, het geven van waardevolle adviezen, mooie aanvullende Bijbelstudies op situaties die ik schetste, vragen over had en bovenal de veilige omgeving die er was, zodat ik volledig mijzelf kon zijn. Mijn enige verwachting die ik had m.b.t.  het bevrijdingspastoraat was volledige vrijheid en hersteld te worden in mijn identiteit in Christus, zodat ik de diverse geestelijke seizoenen en situaties waarin ik mij bevond en zal bevinden beter zou kunnen onderscheiden.  Waardoor ik de juiste geestelijke wapens zou kunnen toepassen zonder mij daarbij afgewezen en/of emotioneel verwond te voelen. 

Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat het doorlopen van het bevrijdingspastoraat mij veel meer gebracht heeft dan al hetgeen ik verwachtte. Ik zou een ieder willen aanraden om het traject binnen het bevrijdingspastoraat te doorlopen. Je geestelijk leven wordt er uiteindelijk veel rijker van.

 Because  who  the Son sets free is free indeed ~~ John 8:36.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

R. te L.

De eerste keer dat ik het begrip bevrijdingspastoraat las, dacht ik meteen dat het niets voor mij was. Wie de Zoon heeft vrijgemaakt is immers toch waarlijk vrij en als christen heb je toch geen bevrijding meer nodig? Ik dacht dat het allemaal niet nodig was. Ik ging al jaren naar de kerk, was al gedoopt en ik was zelfs al jarenlang worship leader in de kerk. Ik dacht zeker te weten dat  bevrijdingspastoraat niets voor mij zou kunnen betekenen.

Na lang aarzelen besloot ik het uiteindelijk toch een kans te geven. En oh ja, ook ik had bevrijding nodig. Voor een lange tijd geloofde ik de leugen van de satan, dat ik me nooit bij iemand kwetsbaar moest opstellen om mijn verhaal te delen. En mijn trots had er heel lang voor gezorgd, dat ik geen hulp zocht. Mensen in de kerk veroordeelden mij vanwege mijn fouten. De druk die zij op mij legden, zorgde ervoor dat ik onbewust ging leven naar hun verwachtingen. Achteraf gezien ben ik erg blij dat ik de stap heb gezet om het bevrijdingspastoraat traject in te gaan. Het is erg fijn wanneer je je kwetsbaar kan opstellen en je weer herinnerd wordt aan hoeveel Jezus van je houdt, ondanks al je fouten en tekortkomingen. Dit heeft mij geholpen om de mantel van schaamte af te doen.

_________________________________________________________________________________________________________

Het 'zonnetje' te Z.
 
Dankbaar voor alles wat jullie (J en C) qua tijd en moeite in mij geïnvesteerd hebben. Jullie zijn zo trouw iedere keer gekomen, weer of geen weer. In het verleden mocht ik ook mensen pastoraal ondersteunen. Helaas was ik in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken kwijtgeraakt waardoor ik niet goed meer dit mooie werk kon doen. Door jullie inzet heb ik deze weer terug gekregen en nog veel meer ontvangen. Allereerst alle dank en eer aan onze Here Jezus Die jullie naar mij toe gezonden heeft. Maar ook aan jullie voor wat jullie voor mij gedaan hebben. God bless you!
 
_____________________________________________________________________________________

 

Renske te H. (Cursist)

Bedankt voor het openstellen van jullie huis en jullie hart voor ons die de cursus gevolgd hebben. Ik vond het leuk om de cursus te volgen, ook al zou ik in eerste instantie alleen voor een vriendin mee gekomen zijn.

De inhoud was duidelijk. Veel was niet nieuw, maar ik vond het fijn om zo het hele evangelie in korte tijd weer eens op een rij te horen. Twee dingen die ik niet meer zal vergeten, is de wetenschap dat Satan geen contra-god is en het voorbeeld van Willem-Alexander en Maxima om onze identiteit in Christus aan te duiden.

Zes avonden vond ik een mooi overzichtelijke periode voor de cursus en ik vond het prettig dat we uiterlijk 21:30 uur stopten. Al met al kijk ik terug op een goede cursus. Ook fijn om jullie ontmoet te hebben. Ik zie jullie als kostbare mensen met veel liefde voor jullie medemensen. Mooi om jullie nuchterheid en afhankelijkheid van God gezien te hebben. Jullie hebben me daarin geïnspireerd!
Ik wens jullie heel veel zegen bij datgene wat jullie mogen doen. Wie weet tot ziens!

___________________________________________________________________________________

Tamara:

Ik weet nog goed dat ik voor het eerst naar het eetcafé ging. Ik voelde mij heel ongemakkelijk, iedereen kwam op mij af voor een praatje. Ik had heel veel spanning opgekropt in mijn hals, daardoor sprak ik moeilijk. Ik had het heel erg moeilijk met mezelf, ik was echt de weg kwijt.

Ik heb geen mooie kinderjaren gehad. Ik kom uit een hele grote familie en heb veel broers en zussen, waarvan er al veel zijn overleden. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Mij vader en moeder waren aan de drank, en was veel ruzie in ons gezin, en misbruik. Ik ging wel naar een kerk toe, maar ik kon daar geen troost vinden. Ik was wel gedoopt, maar dat was ook alles.

Bij het eetcafé was er iemand die ik kon vertrouwen. Van haar kreeg ik zoveel warmte en liefde. Toen zei ze op een keer tegen mij, “ga je eens mee naar bevrijdingspastoraat”?

Samen zijn we er toen naar toe gegaan. Stap voor stap heb ik alle moeilijke tijden met hen gedeeld en met de HEER. Ik heb heel veel gepraat, en heel veel aan de Heer gegeven. Het was voor mij echt moeilijk. Ik keek teveel achterom. Zij hebben mij samen geholpen al mijn verdriet aan de Heer te geven.

Nu, na een aantal jaren, voel ik mij veel beter en weet ik nu wat ik moet doen, als ik het weer moeilijk krijg. Ik kijk niet meer zoveel achterom, maar probeer steeds meer vooruit te kijken.  Soms heb ik stemmen in mijn hoofd, maar die mag ik in de naam van Jezus wegsturen.

Mijn familie merkt het ook dat ik anders ben. En dan zeg ik tegen hen: Geef al je moeite maar aan de Heer, Hij wil jullie ook helpen! Ik praat nu ook beter, omdat er veel spanning in mijn hals weg is. Ik ben heel blij dat ik er heen ben gegaan!

___________________________________________________________________________________

Gerda te W.

 Ik ging naar het bevrijdingspastoraat omdat God in mijn hart bevestigde dat ik genezing nodig had voor de emotionele pijn en twijfel die gekomen waren nadat mijn man overspel had gepleegd. Ik voelde me afgewezen en niet gezien terwijl ik juist zo afhankelijk was van zijn goedkeuring.

Ook kreeg ik een duidelijk beeld van een zwart vlak met daarachter een blauwe horizon, God liet me hiermee zien dat er een weg was vanuit het duister naar het licht.

Door de gesprekken met twee pastorale werkers leerde ik de dingen vanuit Gods perspectief te zien. Ik vroeg steeds aan God om mijn man te veranderen. De Heer zei letterlijk tegen mij, je man is van mij en dat ik moest veranderen en loslaten, dan kon Hij met mij aan het werk. Ik bleef te veel in mijn pijn en gevoel van afwijzing hangen, dat moest ik leren loslaten. Doordat ik leerde los te laten en te vergeven, voelde ik steeds meer innerlijke vrijheid en acceptatie. Dit is een nog steeds doorgaand proces waarin ik mag groeien. God is mijn ziel aan het genezen van de emotionele verwondingen en onzekerheid over mijn identiteit.

 Ik voelde me veilig tijdens de gesprekken want ik ervaarde Gods aanwezigheid daarin. Ook al was het soms confronterend, het was nooit veroordelend en daardoor kon ik groeien.

 Ik heb nu een persoonlijke relatie met God gekregen waarin ik alles kan bespreken en minder afhankelijk ben geworden van mijn man of anderen. Ik heb mijn eerste liefde voor Jezus teruggevonden.

 Ik heb meer inzicht gekregen in wat God doet en ben vrijer in mijn denken geworden. Ik ben er nog niet helemaal, maar het proces gaat door. Ik kan dit zeker aanraden voor iedereen die voelt dat hij of zij is vastgelopen en bevrijding nodig heeft.

_______________________________________________________________________________________

 Sofie te Z.

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de tijd, de openheid, de gesprekken en de gebeden, Het heeft mij heel erg goed gedaan. Ik keek er ook vaak naar uit. Ik vond het mooi om dingen te delen en bij God te brengen.

Bedankt , ik ben gegroeid in het geloof en kan meer als een pauw lopen 🙂

 ________________________________________________________________________________________

Els te Z.

 Ik heb last van autisme ( Asperger). Ik voelde me nooit serieus genomen en moest altijd bewijzen dat ik iets kon, ze geloofden me niet en daardoor voelde ik me niet in mijn waarde gelaten. Vanuit die frustratie werd Ik heel snel boos op mensen en Vader God en zei dan lelijke dingen tegen ze.

 Ik heb het bevrijdingstraject gevolgd en het gaat nu redelijk goed met me. Ik heb minder stress en zie dat God me helpt met allerlei dingen. Zo is het contact met mijn zus veel beter geworden en neemt zij me nu ook serieus. Dit beïnvloedt ook de relatie met mijn moeder positief. Als ik het een cijfer zou geven, was het eerst een 3 en nu een 8!

 Ook heb ik rust gekregen over mijn woonsituatie. De Heer helpt me met accepteren wie en hoe ik ben en ik ben minder bang voor afwijzing. Ik ben ook niet meer zo vaak boos op Vader God. Ik zie ook de vele goede dingen die Hij voor mij gedaan heeft. Soms word ik nog wel boos op mensen maar niet meer zo erg als vroeger.

Ik voelde me heel veilig tijdens de gesprekken en kon alles zeggen. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb.

________________________________________________________________________________________

Anja te B:

Na een zoektocht naar stille tijd werd ik persoonlijk aangeraakt in januari.
Vanaf die tijd leefde ik weer intenser met God, Jezus en de Heilige Geest.
Ik wilde meer weten en verdieping zoeken in mijn geloofsleven.
Daarom heb ik de basiscursus geloof gedaan. Ik kreeg meer kennis en inzicht.
Ondanks dat ik als kind ben opgegroeid met het geloof, merkte ik dat ik te weinig kennis had.
In de lessen werd veel besproken en kreeg ik goede informatie.
Na de cursus heb ik besloten om verder te gaan met bevrijdingspastoraat.
Ik zou een ieder dit alles aanraden.
Om bewust voor jezelf te kiezen.
Een moment in je leven te nemen om te kijken naar hoe God je leven heeft bedoeld.
En wat Jezus voor jou heeft gedaan.
Waar Hij met jou aan wil werken.
Welke eyeopeners jij bij jou zelf mag ontdekken door de werking van de Heilige Geest.
Die jou doen groeien in je leven, in je relaties, maar bovenal in het leven samen met God, Jezus en de Heilige Geest.


 J en O te G:

We willen je bedanken voor de duidelijke uitleg van alle avonden.
We zijn weer een stukje rijker geworden vanuit de Bijbel, met als doel om Gods Geest in ons en door ons heen te laten werken.
We wensen je Gods Zegen toe in alles.


 P te S:

Na een leven lang geworsteld te hebben met zelfmoord  gedachten kwam ik tot het aanmelden voor bevrijdingspastoraat.

Sinds 2012 na vast gelopen te zijn in werk en leven in 2011 ben ik in behandeling bij de GGZ.Ik beschouw het als de kruipolie die een vastgeroeste moer los moet maken.
In 2013 werd Asperger vastgesteld en PTSS. Vooral de laatste speelt me mijns inziens parten.De meeste theorie en teksten over het geloof ken ik wel.
Vanaf juli zijn we nu bezig met bevrijdingspastoraat.Hoewel soms erg confronterend en vermoeiend  merk ik dat er belangrijke genezing plaats vindt.
Ondertussen heb ik 25 sessies meegemaakt inclusief de introductiecursus.
Belangrijkste resultaten tot nu toe zijn dat heftige martelende gedachten stukken minder zijn geworden en dat zelfmoordgedachten eveneens sterk verminderd zijn.
Dit pastoraat reikt verder dan biochemie en psychologie en psychiatrie!!!
Mijn vaste therapeut vindt de methode integer en ziet resultaten. Belangrijk is ook dat er rekening wordt gehouden met psychische problematiek.


 H S te Z:

Na jarenlang slecht slapen, daardoor kort lontje en moeizame relaties, depressies en maniakale afwisselingen werd ik in januari 2013 opgenomen in crisis bij een PAAZ. Hier werd bij mij een bipolaire stoornis en PTSS gediagnosticeerd met de nodige medicatie. In 2015 ben ik gestopt met de medicijnen wat onrust bij mijn kinderen en partner gaf. Na een relatie-breuk ben ik verhuisd en heb mij na veel wikken en wegen opgegeven voor bevrijdingspastoraat. Door deze daad van gehoorzaamheid begon er een hoop te veranderen. Ik sliep beter, heb geen apneu meer, mijn drankgebruik minderde en heb geen klachten meer van stemmingen. Nachtmerries of herbelevingen zijn helemaal weg, door demonen weg te sturen in JEZUS' Naam. Heb inmiddels zo'n 8 sessies gehad en mijn relaties verbeteren enorm, zelfs met mijn ex-partner wat inmiddels een goede vriendin is. Glorie aan GOD, die mijn Verlosser, Bevrijder en Genezer is.


 V H te Z:

Dankjewel Pastoraalteam  voor jullie luisterend oor en open hart voor mij
Bevrijdingspastoraat  kan ik iedereen aanraden , zo ontspannend en duidelijk .
Gelijk de eerste dag ervaarde ik een grote opluchting  doordat ik mijn verhaal kwijt kon in een vertrouwde omgeving  aan 2 fijne vertrouwde  mensen  
Wat kan een fijn gesprek en een luisterend oor veel met je doen.
Jezus hoort alles en omarmt je en dan wordt alles lichter en mooier en rijker.
Dat heb ik ervaren en ik zie alweer uit naar de volgende keer pastoraat.
10.000 redenen tot dankbaarheid!


 Y te Z:

Waar ik God enorm dankbaar voor ben is dat ik Hem zo dichtbij ervaar tijdens het proces. Wat een goede en lieve God hebben wij! Er is veel veranderd in en met mij in het afgelopen jaar. Zo heb ik veel minder paniekaanvallen, is mijn angst in mijn dagelijkse leven zoveel minder. Ik ben erg dankbaar dat God jullie in mijn leven heeft gebracht en voor het mooie werk dat jullie doen. 

Ervaringen op conferenties

M. over een conferentie:

 Ik wil graag getuigen over het afgelopen Vrij Zijn weekend in Diever. Aan het begin van het weekend ervoer ik veel strijd in mij. Ik wilde op zaterdagochtend niet naar voren want ik had er geen behoefte aan om zo dicht op andere mensen te moeten staan, maar ‘s middags dacht ik, nu is het mijn tijd om naar voren te gaan. Terwijl Gerdien aan het bidden was voor alle mensen vooraan, en ook voor mij, dacht ik aan het voorbeeld van de man waarvan zijn huis in brand stond. Dit voorbeeld stond me nog in herinnering n.a.v. de basiscursus geloof. Ik zei tegen God; ”Ik kan mijn herinneringen van mijn misbruik niet wissen, hoe hard ik mijn best ook doe, dat kan U alleen.” Terwijl ik het zei hoorde ik Gerdien iets zeggen over de Heilige Geest. Meteen, op dat moment, viel ik op de grond door de kracht van de Heilige Geest. Toen ik doorhad dat ik op de grond lag begon ik te huilen, want het was zo’n knipoog voor mij van God, dat Hij mij ziet zitten! De kracht van de Heilige Geest is zo krachtig, dat houdt mij, eigenwijze, controlerende Marianne, niet op de been. Terwijl ik was gevallen wist ik dat ik had losgelaten, door die val in Zijn kracht!

Sinds die zaterdagmiddag heb ik voor het eerst sinds.....ik denk sinds ooit, rust in mijn hoofd. Ik was altijd aan het denken, vooral aan het mezelf bekritiseren, maar tot op de dag van vandaag is het stil. Heel gek maar heel fijn! Ik realiseer me nu soms van huh? Ik denk nergens aan? Huh? Ik krijg niet constant nare herinneringen in gedachten! Ik ben God dankbaar voor deze rust! Ik hoop dat ik deze rust kan vasthouden!


Over een conferentie:

Om acht uur zijn we met 7 personen vertrokken naar Genderen. Na 1 ½ uur rijden waren we er, mooi op tijd om een plaats te vinden. Ik voelde me er gelijk thuis, vriendelijke mensen, als onder gelijkgestemden. Wilkin van de Kamp heette ons hartelijk welkom tijdens de aanbidding en vertelde ons dat 'de PKN', nu voor het eerst, het meest vertegenwoordigt was onder de deelnemers. We hebben veel gezongen, aanbidding, en gehoord wie we zijn in Christus. Sommige broeders en zusters gingen, na de uitnodiging, naar voren voor gebed.

's Middags heb ik persoonlijk het meeste gehad aan het seminar van Wilkin; hoe God ons ziet, in eenheid met Jezus. Hij ziet ons als rein, heilig, rechtvaardig, smetteloos, zonder zonde, geliefd enz. Het is fijn om te weten dat als je naar de persoon voor je kijkt je Jezus ziet, want Hij woont in zijn hart. Daar word ik blij van.

Om 17.00 uur was de conferentie afgelopen. Het was een boeiende dag en aan te bevelen. We hebben onderweg samen gegeten in een wegrestaurant en de dag geëvalueerd. Dat schept echt een band, wie je ook bent. Iedereen had wel wat te vertellen. Al met al een mooie dag, die aan te bevelen is voor een ieder.


Wilkin van de Kamp “Wie je bent in Christus” conferentie:

Wat was het weer heerlijk om onder het onderwijs van Vrij Zijn te zitten. Ik heb genoten met volle teugen. Het is al wel een aantal jaren geleden dat ik een conferentie van Vrij zijn bezocht heb, maar het was meteen als vanouds. Gods aanwezigheid was merkbaar evenals de onderlinge eenheid. Wilkin stelt zich heel kwetsbaar op en dat maakt het zo boeiend en echt. Wat mij aansprak was dat God op een conferentie tegen hem had gezegd dat hij te weinig vraagt. Vervolgens had hij meteen gevraagd of God een vriend van hem wilde genezen, en Jan Pool Zijn kracht wilde laten voelen. Dat gebeurde direct ter plekke! De bemoediging die ik daaruit haal is dat we groter mogen dromen. Als we onze droom menselijkerwijs kunnen waarmaken, dromen we niet groot genoeg. Als we God erbij nodig hebben, durven we groter te dromen.

De samenvatting van de dag was voor mij: “Niet wat je denkt, doet of voelt bepaalt je identiteit, maar wat Jezus heeft gedaan voor jou en hoe God naar jou kijkt in Christus. Hij is niet teleurgesteld in jou, Hij houdt van jou!”


Afgelopen zaterdag ben ik naar de conferentie geweest: Wie je bent in Christus!!

Wat een heerlijk en rijk onderwijs. Hoorden we dit maar meer. Dit onderwijs is zo van wezenlijk belang! Het is zó belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Wat komt er dan een rust en vrede in je leven als je dát weet! Als ik geloof in het wonder van het kruis, ontvang ik niet alleen vergeving van zonden, maar ook een nieuw hart en...een nieuwe Geest! En als ik in Christus ben, dan ziet God mij als rein, heilig, rechtvaardig, volmaakt. Wat zou ik zonder de Here Jezus moeten. Ik kán het zelf niet, daarom ben ik Christen geworden, omdat ik de Here Jezus zo nodig heb. Ik hoef niet meer mijn best te doen, het is een geschenk van God aan mij. Wat een wonder van Genade. Het wonder van het Kruis. Ik mag nu van de kramp in de Kracht gaan staan. Wat een vrijheid! En elke keer als ik struikel, mag ik dat weer bij het kruis van de Here Jezus brengen. Zo blijf ik niet langer meer een slaaf van de zonde, maar mag ik Zijn kind zijn. Blijf in Mij zegt Jezus, weet dat ik van je hou. Wat een liefde zie ik in Zijn ogen. Geen veroordeling, geen afwijzing maar Reinheid, Puurheid, Volmaakte Liefde! Daarom voel ik mij zó veilig bij Jezus. Tot Wie anders zou ik gaan dan tot HEM! Dit geheim mag ook jij ontvange. God wil zó graag Zijn liefde aan jou kwijt. Het is een geschenk van God voor jou. Kom zoals je bent!


Over de conferentie :

Het was fijn om met een groep naar de conferentie te kunnen gaan. Zelf heb ik geen auto, dus dit soort dingen zijn voor mij al snel niet bereikbaar. De dag zelf heb ik als fijne studiedag ervaren. Het is zo belangrijk om te weten wie je bent in Christus, ook tijdens het traject van bevrijdingspastoraat. Ik werd er helemaal blij van. Het enige minpuntje was wel de lange zit, maar dat was het zeker waard!

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ben je door ons pastoraat geholpen? Zou je hier iets over willen delen?

Stuur dan je verhaal naar: bevrijdingspastoraatzwolle@gmail.com 

Hartelijk bedankt!