Intake

Na aanmelding wordt contact gelegd met de confident en vult deze een vragenlijst in voor een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek komt de hulpvraag en de achtergrond van de confident aan de orde, zoals kerkelijke achtergrond, globale levensloop en familiegeschiedenis. Er wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.

Hierbij worden verwachtingen over en weer besproken. Onze pastorale werkers zetten zich volledig in en van de confident verwachten wij dan ook volledige medewerking en een openhartige houding.

Soms kan het nodig zijn om advies te vragen aan professionals uit de reguliere gezondheidszorg. Wij hanteren echter strikte geheimhouding, tenzij de confident toestemming geeft bepaalde gegevens samen met derden te bespreken.

 

Start

Na het intakegesprek start het bevrijdingspastoraat zoals elders omschreven.

Hierbij nemen we het onderwijs van Stichting Vrij Zijn als uitgangspunt en hanteren we het Handboek voor Bevrijdingspastoraat van Wilkin van de Kamp als leidraad.

 

Nazorg

Het traject wordt afgesloten met een of meer nazorggesprekken, afhankelijk van de behoefte van de confident.