Wie zijn wij

Wij zijn een kleine, interkerkelijke groep vrijwilligers, die als pastorale werkers met kennis en ervaring in bevrijdingspastoraat actief zijn. Wij zijn allen gecertificeerd, na het doorlopen van de trainingsschool van Stichting Vrij Zijn.

Wij baseren onze hulpverlening op het Woord van God, stellen het evangelie van Jezus Christus centraal en hanteren Bijbelse principes.

Hierbij laten wij ons inspireren door Jesaja 61:1-3 *, waarin prachtig wordt verwoord wat wij beogen met bevrijdingspastoraat.

Ons uiteindelijke doel is, dat iedereen vanuit een hersteld en bevrijd leven zijn plaats in de samenleving kan innemen, om de vergevende, bevrijdende en genezende liefde van Jezus uit te leven.

 

Jesaja 61:1-3 (NBV)

1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen....
om allen die treuren te troosten,
3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister