Basiscursus Koninklijk Leven

Ga dan heen, onderwijs al de volken,….hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Doelgroep: Mensen die geloven in de Here Jezus Christus als hun Redder en verder willen komen in de beleving van hun geloof.

De Basiscursus is bedoeld als voorbereiding op bevrijdingspastoraat, maar kan ook onafhankelijk daarvan gevolgd worden door mensen die verdieping in hun geloof zoeken, als vervolg op bijvoorbeeld de Alpha cursus.

Koninklijk Leven is het vervolg en bedoeld om je vrijheid in Christus te behouden en met de Vader te wandelen in de werken die Hij voor jou heeft voorbereid.

Zij die kiezen voor bevrijdingspastoraat kunnen al in hun ‘wachttijd’ deze cursus volgen. Dat verkort hun traject.

De lessen duren maximaal twee uur. De lesstof wordt per mail gratis aangeboden aan hen die de mondelinge les gevolgd hebben.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Basiscursus

  1. De droom van God (van Genesis tot Openbaring, en de plaats die God jou daarin geeft)
  2. Focus op bevrijdingspastoraat.(Identiteit en Vrijheid in Christus)
  3. Van Intocht tot Kroning. (Wat Jezus voor jou heeft gedaan.)
  4. De geestelijke wereld  (Er is meer tussen hemel en aarde)
  5. Kan een christen gebonden zijn?

  

                    Koninklijk Leven 

  1. Wie is de Heilige Geest?  (de Heilige Geest in en op je.)
  2. Vernieuwing van je denken
  3. Levendmaking van de ziel
  4. Bevrijden en genezen
  5. Het evangelie van het Koninkrijk / Autoriteit nemen    

Deze cursussen zijn GRATIS en worden meerdere keren per jaar gegeven. 

Zie: Agenda/Nieuws